Meester op de fiets

Fietsvaardigheidsproject voor het lager onderwijs
 

Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Zo willen we leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer. Dit gebeurt eerst in een beschermde omgeving (bv. de speelplaats of een verkeerspark). De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school.

Aan de hand van een fietsparcours met hindernissen willen we de fietsvaardigheid verbeteren, namelijk de reactiesnelheid, het evenwichtsbehoud en het gevoel voor coördinatie.

Naast de fietslessen op school met een praktische handleiding, ontwikkelden we ook lesfiches voor meer theoretische lessen in de klas, praktijkfiches per leerjaar, tips voor ouders algemeen én voor tips voor ouders voor fietsvaardigheidstraining thuis. Meer info hierover kan je vinden op de website van SVS.
 

Prijs en groepsgrootte
De prijs bedraagt € 60 per dag. Hier is de huur van de materialenset, de begeleiding door de fietsmeester en het vervoer van en naar de school inbegrepen.

Per dag kunnen er maximaal 3 klassen van ongeveer 25 leerlingen deelnemen.
Tijdsduur & dagplanning
Per dag kunnen er 3 sessies van minimum 1 uur tot maximum 1 uur 30 minuten plaatsvinden waarvan 2 in de voormiddag en 1 in de namiddag.
Verwachtingen naar de leerkracht

De leerkracht of begeleider ondersteunt de fietsmeester van SVS. Dit gaat over het uitdelen van het materiaal en het in het oog houden van de groep.

Voor- of natraject
Een handleiding en lesfiches zijn beschikbaar op de website van SVS. Je kan deze op voorhand downloaden om de activiteit voor te bereiden of nadien nog verder te oefenen met jouw leerlingen.

Beschikbaarheid

Deze activiteit is enkel beschikbaar

  • tijdens de maanden april, mei, juni, september, oktober, november en december
  • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het lager onderwijs

Er is een limiet van 25 deelnemers.

 

De richtprijs voor deze activiteit is €1.00 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
 

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Stichting Vlaamse Schoolsport
03 366 41 10
svs@antwerpen.schoolsport.be
www.schoolsport.be