Milieuworkshop

In deze workshop doen de leerlingen unieke observaties en metingen rond water- en luchtkwaliteit. 

Ze leren de boeiende microscopische onderwaterwereld kennen, ze gaan zelf aan de slag met macrocamera's en ze trekken erop uit met professionele draagbare meetapparatuur. 

Waterdiertjes worden opgespoord en bestudeerd met 3D-microscopen en digitale macrocamera’s. De leerlingen krijgen een idee van de zuiverheid van vijverwater aan de hand van de aanwezigheid van verschillende soorten diertjes (bloedzuigers, slakjes, libellenlarven… zogenaamde macro-invertebraten). Ze maken verbluffende macrofoto’s en video’s van deze diertjes.

Wordt de klas goed verlucht? De leerlingen meten het zelf met een CO2-meter! Hoe zit het met fijn stof in de lucht rond onze school? Ze gaan op stap met professionele meetapparatuur en vergelijken hun resultaten online met het officiële meetnet!

De klas wordt georganiseerd in 3 werkhoeken waartussen de leerlingen doorschuiven. Iedereen is continu aan de slag. Bij de workshop hoort een gedetailleerd werkboekje dat de leerlingen bij aanvang krijgen.

Verwachtingen naar de leerkracht
De leerkracht is mee aanwezig in de klas. Er is een verdeling in 3 werkhoeken. Er wordt gevraagd dat de leerkracht de werkhoek rond metingen van de luchtkwaliteit mee begeleidt (contact houden via de walkie-talkie met de leerlingen die de luchtkwaliteit gaan opmeten).
Voor- of natraject
Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk een gedetailleerde infobrochure voor de leerkracht en een werkboekje voor de leerlingen. De gedetailleerde macro-opnames (foto’s en video’s) die de leerlingen met de digitale microscopen maken, worden achteraf naar de leerkracht doorgestuurd om met de klas te bekijken.

Deze activiteit kadert in een bestaande leerlijn, namelijk wetenschappen en techniek, STEM
10 veelgebruikte woorden
Deze woorden worden tijdens de activiteit vaak gebruikt en zijn mogelijk onbekend voor (anderstalige) leerlingen:
- wetenschappen
- techniek
- milieu
- waterdiertjes
- microscoop
- digitale camera
- CO²
- luchtvervuiling
- fijn stof
- STEM

 

Beschikbaarheid

Deze activiteit is enkel beschikbaar in bepaalde maanden, namelijk september, oktober, mei, juni.

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het lager onderwijs

Er is een limiet van 24 deelnemers.

 

De richtprijs voor deze activiteit is €9.60 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
 

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

info@discoverit.be
www.discoverit.be
0478 20 21 57