Muzikale Dialogen

In deze workshop spelen we met klanken, melodieën en ritme.
 

Een dialoog heeft als doel te communiceren met elkaar. Expressiviteit, mimiek en beweging zijn daarbij van groot belang. Probeer maar eens een gesprek te voeren zonder enige uitdrukking, van de spreker enerzijds of van de luisteraar anderzijds. De communicatie zal al snel blokkeren of stilvallen. Door een expressieve uitdrukking blijft de luisteraar geboeid of de spreker gehoord.

In Muzikale dialogen gaan we met de muzikale taal “praten”. Er komt geen spreektaal aan te pas. Spelend met ritme, melodie, tempo, klank en klankkleur samen met de kinderen komt er een bijzondere dialoog op gang. Dat kan alle kanten op gaan. De Musica docent geeft plaats en ruimte voor eigen initiatief van de kinderen en dat leidt tot mooie expressieve muzikale gesprekjes.

De prijs van deze activiteit bedraagt € 305 voor 3 workshops (met telkens 15 leerlingen) per dagdeel of € 6.70 per leerling (voor 45 leerlingen).

Praktische informatie
- We vragen de leerkrachten actief mee te doen tijdens de workshop.
- Het is een activiteit zonder veel woorden. Vooral doen.
- Alle workshops vinden plaats op school. Graag in een grote ruimte zonder stoelen en tafels, met een geluidsinstallatie. Andere materialen nemen we zelf mee.
- Deze activiteit duurt +/- 40 minuten.
- De activiteit is ook beschikbaar voor scholen buiten het grondgebied van de stad Antwerpen.
- Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk een lesmap met extra muzikale spelletjes om in de klas verder te gebruiken en een duiding in hoeverre dit voldoet aan de muzische eindtermen.

Beschikbaarheid

Deze activiteit loopt een heel schooljaar.

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het kleuteronderwijs

Er is een limiet van 15 deelnemers.

 

Deze activiteit duurt:

  • 40 minuten
 

De richtprijs voor deze activiteit is €12.70 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • instapklas
  • 1ste kleuterklas
  • 2de kleuterklas
  • 3de kleuterklas
 

Toegankelijkheid:

  • organisator wil werken op maat van specifieke doelgroep
 

Op je school Bekijk in Google Maps

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Musica, Impulscentum voor Muziek
011 610 510
bianca.van.roosbroeck@musica.be
www.musica.be