RITMO!

Muziek brengt iedereen in beweging.

Stampende voeten, klappende handen, tikkende vingers, knipperende ogen. Alles kan bewegen.

Het leven van jonge kinderen bestaat uit spontaan spel waarin ze volop ervaringen opdoen en leren. Als je hen observeert zie je dat hun spel vol is van klank, beweging en ritmische impulsen. Zoals F. Delalande terecht op merkt: “Le rythme est un jeu d’enfant!”

Hun bewegingen weerspiegelen een natuurlijk aanvoelen van muzikale parameters zoals tempo, ritmiek, toonhoogte, dynamiek,… Jonge kinderen tonen zich aan elkaar en geven vorm aan hun expressie door klank en beweging. Dat muziek dus in elk kinderlijf zit, staat als een paal boven water. En omgekeerd is er ook geen kind dat onbewogen blijft bij het horen van muziek!

In RITMO! wordt de aandacht toegespitst op die link tussen muziek en beweging. Deze workshop zoomt in op het metrische en ritmische aspect van muziek. In speelse oefeningen gaan we aan de slag met klank, materiaal en beweging. Het doel is om ritmische figuren en metrische impulsen te stimuleren en te ontwikkelen door ze te ervaren met het lichaam. Dit is een boeiend proces! Je zal ontdekken dat hoe beter een kind zijn lichaamsbewegingen leert beheersen, hoe groter zijn begrip van ritme en metriek wordt.

De prijs van deze activiteit bedraagt € 305 voor 3 workshops (met telkens 15 leerlingen) per dagdeel of € 6.70 per leerling (voor 45 leerlingen).

Praktische informatie
- We vragen de leerkrachten actief mee te doen tijdens de workshop.
- Het is een activiteit zonder veel woorden. Vooral doen.
- Alle workshops vinden plaats op school. Graag in een grote ruimte zonder stoelen en tafels, met een geluidsinstallatie. Andere materialen nemen we zelf mee.
- Deze activiteit duurt +/- 30 minuten.
- De activiteit is ook beschikbaar voor scholen buiten het grondgebied van de stad Antwerpen.
- Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk een lesmap met extra muzikale spelletjes om in de klas verder te gebruiken en een duiding in hoeverre dit voldoet aan de muzische eindtermen.

Beschikbaarheid

Deze activiteit loopt een heel schooljaar.

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het kleuteronderwijs

Er is een limiet van 15 deelnemers.

 

Deze activiteit duurt:

  • 30 minuten
 

De richtprijs voor deze activiteit is €12.70 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • instapklas
  • 1ste kleuterklas
  • 2de kleuterklas
  • 3de kleuterklas
 

Toegankelijkheid:

  • organisator wil werken op maat van specifieke doelgroep
 

Op je school Bekijk in Google Maps

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Musica, Impulscentum voor Muziek
011 610 510
bianca.van.roosbroeck@musica.be
www.musica.be