Spelen met ideeën! Workshops filosoferen

De wereld zit vol ideeën: over vriendschap, identiteit, samenleven, rechtvaardigheid. Al filosoferend maken we van die zoektocht samen een avontuur!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Het is een basishouding die zorgt voor een frisse kijk, meer inzicht en creatieve ideeën. In deze workshop leren ze, onder leiding van een professional, hoe ze die nieuwsgierigheid kunnen inzetten om beter en vooral zelfstandig te denken. Door dat samen met anderen te doen, leren ze met respect samenleven.

We gaan aan de slag  met een groot idee (vriendschap, bezit, intelligentie, …). Spelenderwijs en door verschillende werkvormen in te zetten (verhaal, gesprek, schrijfoefening,..) oefenen de kinderen kritisch, probleemoplossend en creatief denken. We sluiten steeds af met een creatieve opdracht.

Workshops op maat
Je kiest als leerkracht zelf je startpunt. Werk je rond een heel specifiek thema in de klas waarover je de kinderen op een verdiepende manier wil leren nadenken? Of wil je een bepaalde denkvaardigheid extra laten inoefenen? Ik werk voor je klas een passende workshop uit.


Workshop: Echt gebeurd? Over mediawijsheid en kritisch denken
Hoe weten we wat waar is? Kunnen we alles geloven wat we zien? Wat is het verschil tussen feit, mening en waarheid? We onderzoeken samen wat we nodig hebben om ons een goed beeld te kunnen vormen van de wereld


Workshop: Ik was hier eerst! Over bezit en delen
Hoe kan je weten of iets van jou is? Wanneer moet je delen? Is er iets wat je nooit mag delen? Bestaan er dingen die van niemand zijn? We experimenteren met het begrip ‘bezit’ en onderzoeken ook wat delen precies is. Gebaseerd op het prentenboek Mijn Steen van Elvis Peeters.


Workshop: Kan je meten wie de slimste is? Over intelligentie
Zegt een rapport iets over hoe slim je bent? Betekenen slim, intelligent of verstandig hetzelfde? Wat weten baby’s? Wat en hoeveel moet je weten om slim te zijn? Wat leren we van domme mensen? Kan een robot slimmer zijn dan een mens? We onderzoeken het grote idee ‘intelligentie’.


Workshop: Hoor ik erbij? Over groep vormen en actief burgerschap
Terwijl alle andere muizen hard bezig zijn een wintervoorraad aan te leggen, verzamelt Frederick zonnestralen, kleuren en woorden. De andere muizen protesteren. Moet Frederick hen niet helpen? En heeft hij nu wel recht op voedsel? Heeft iedereen een taak in een groep? Moet je alles doen wat de groep doet? Wanneer hoor je bij een groep? Tot welke groepen behoor jij en wat betekent dat precies?
Gebaseerd op het prentenboek Frederick van Leo Lionni.


Workshop: Wie ben ik? Over identiteit
Waar zit je ik? Kan je de binnenkant van iemand zien? Als alles voortdurend verandert, hoe blijf je dan jezelf? Ben je al jezelf als je wordt geboren? We gaan op zoek naar onszelf en stellen ook de vraag hoe uniek (of net niet) mensen zijn.


Workshop: Ik ben (niet) bang. Over angst.
Als je zegt dat je niet bang bent, ben je het dan ook niet? Kan je bang zijn van leuke dingen? Wat hebben bang zijn en dapper zijn met elkaar te maken? Is bang zijn iets dat je leert? We onderzoeken bange gevoelens: zijn ze nuttig of net overbodig? En hoe zou de wereld eruit zien als er geen angst bestond?

Dagplanning
 • Kort spelletje als opwarming
 • Verhaal of activiteit om groot idee te presenteren
 • Filosoferen: gesprek, individuele denkoefening of opdracht in groepjes
 • Creatieve verwerking
 • Reflectiemoment
Verwachtingen naar de leerkracht

Graag de klasleerkracht aanwezig tijdens de workshop. De leerkracht is heel welkom om tijdens de activiteit de klas te observeren en te genieten van de grote ideeën en de vragen die worden gesteld en onderzocht.

Locatie: een ruim lokaal waarin een kring met stoelen kan worden gemaakt (1 stoel per leerling + 1 voor de begeleider), een krijtbord, flipover of whiteboard (inclusief schrijfmateriaal).

Prijs van de activiteit
150 euro/ 2 lesuren (inclusief materiaal).
Voor- en/of natraject 
Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk tips om een filosofische houding in de klas te stimuleren, lijst met filosofische kinder- en jeugdboeken, uitgewerkte denkoefening.
 

Trajecten

Ook langere trajecten, rond bijvoorbeeld kinderrechten, burgerschap, kunst,… zijn mogelijk op school. Hiervoor mag je me altijd vrijblijvend contacteren.

Vaardigheden die worden gestimuleerd:

 • Nieuwsgierigheid
 • Samenwerking
 • Zelfvertrouwen
 • Onderzoekende en actieve houding
 • Taalvaardigheid: spreken, luisteren en begrijpen
 • Denkvaardigheden: kritisch, creatief en probleemoplossend
 • Reflecteren over eigen denken
 • Verantwoordelijkheid opnemen
 • Redeneren
 • Dialoog

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het lager onderwijs

Er is een limiet van 22 deelnemers.

 

Deze activiteit duurt:

 • 2 lesuren
 

De richtprijs voor deze activiteit is €6.25 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar
 

Op je school

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

De Denkkaravaan
0477 27 38 08
katrin_laureyssens@hotmail.com
www.denkkaravaan.be