Tochten Van Hoop

Via thematische en gegidste wandelingen in Antwerpen vestigen wij de aandacht op plekken waar geloof en hoop in een menselijke oplossing steeds aanwezig zijn.

 

Onze samenleving evolueert zeer snel, ook in Antwerpen. Veranderingen veroorzaken spanningen en problemen. Elke dag staan er mensen en organisaties klaar om samen te zoeken naar nieuwe oplossingen.

De Tochten van Hoop staan open voor al wie geïnteresseerd is in de problemen van onze samenleving. Dit zijn mensen die een gezonde kritische visie hebben, maar ook durven kijken naar wat goed en hoopvol is in onze samenleving. De tochten zijn bovendien erg educatief en dus interessant voor scholen.

Iedere tocht eindigt met een getuigenis van een ervaringsdeskundige, of een vrijwilliger die aan één van de projecten werkt. Het is belangrijk om te beseffen dat de Tochten van Hoop geen toeristische of culturele wandelingen zijn, maar vooral bestaan uit respectvol luisteren naar hoopvolle verhalen.

Praktisch
Je kan een tocht aanvragen door te mailen naar tochtenvanhoop@deloodsen.be of door te bellen naar het nummer 03 234 05 11.

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 65 per groep.

Indien je geïnteresseerd bent om aan een Tocht van Hoop deel te nemen, schrijf je je best minstens 6 weken op voorhand in.

Wandelingen
1. GEVANGEN IN ARMOEDE
De wandeling voert door de buurt van het ‘oude’ gerechtshof en de gevangenis. Het gerechtshof aan de Britselei dient als vertrekpunt van de tocht. Daar maken de deelnemers kennis met organisaties voor slachtoffer- en daderhulpverlening, en ook met diensten waar juridische bijstand wordt geregeld voor minvermogenden, enz. Op deze wandeling trachten we de leefwereld te schetsen van mensen die werden gekwetst en anderen die door de maatschappij (voorlopig) werden uitgestoten omdat ze de wet overtraden. Tijdens de tocht krijgt de groep de kans de confrontatie aan te gaan met een aalmoezenier in de gevangenis, of een andere medewerker uit de sector.
Vertrek: Aan de hoofdingang van het Gerechtshof, Britselei, Antwerpen

2. STERKE VROUWEN
Voor deze wandeling is het gezellige gebouw van De Loodsen aan de Sint-Jacobsmarkt 43 in Antwerpen het vertrekpunt. Ze voert langs aan aantal adressen in de oude stad waar vrouwen een vooraanstaande rol hebben gehad, in de gezondheidszorg, het toneel, het onderwijs, de liefdadigheid, de kunst, de mode, de literatuur, de strijd tegen uitbuiting en armoede, de kloosters, het vrijwilligerswerk, de politiek. Te veel om op te noemen.
Vertrek: De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, Antwerpen

3. MENSEN OP STRAAT
Vertrek op De Coninckplein met eerst een bezoek aan ‘t Vlot, Stadspastoraal voor mensen: daklozen, thuislozen, kansarmen en drugsverslaafden. We wandelen door de buurt waar deze mensen een plek hebben, wonen en geholpen worden, maar tevens ook weggejaagd worden. Tevens wordt er in deze buurt aan de samenleving gewerkt en herleeft de buurt stilaan terug. Dit alles samen is een positieve ontdekking en geeft hoop voor velen die je niet ziet !
Vertrek: De Coninckplein of andere vertrekplaats op aanvraag

4. BABELSE MOZAIEK
In Antwerpen leven mensen van 175 verschillende nationaliteiten, dus een echte Babelse Mozaïek. Tijdens deze ‘tocht van hoop’ maken we kennis met enkele van hen in onze
stationsbuurt. We zien iets van hun gewoonten, hun eigenheden, problemen en moeilijkheden om zich aan te passen aan onze maatschappij. Ze willen zich hier thuis voelen: nood aan eigen cultuur, gebruiken, geloof, kleding, taal, voedsel. We maken ook kennis met verscheidene instanties en pogingen om hoopvol samen te werken aan een boeiende toekomst voor die multi-culturele eigenheid van onze stad. De tocht eindigt in “de Loodsen” waar we kennis maken met één van de projecten: Harmattan, lessen Nederlands aan anderstaligen om een Babelse spraakverwarring te vermijden.
Vertrek: Aan de trappen van Centraal Station, Antwerpen

5. 2060 OP EEN ANDER SPOOR
2060 is Antwerpen Noord waarvan “de seefhoek” een stukje is. Een buurt die door velen (o.a. de pers) negatief bekeken wordt, want het is een vuile buurt, krotten, niet betrouwbaar....... Tot men de wandeling meegemaakt heeft. “amai das hier proper, da valt hier heel goed mee, ge moet van niemand gene schrik hebben, en schoon plaatskes hé”. Het vroegere buurthuis (nu centrum De Wijk) en Phil Bosmans met Bond zonder Naam hebben voor mensen die het
in het leven niet gemakkelijk hebben, lage lonen, schulden, werkloos, vervangingsinkomen... een belangrijke rol gespeeld.
Bij het vertrek in de Kerkstraat (toch het betere wonen in 2060) zien we na korte opeenvolgende stukken de buurt telkens veranderen, met onverwachte mooie plaatsjes, en
een concentratie van sociale woningen. Tijdens de wandeling brengen we ook een bezoek aan een 2dehandswinkel, Café zonder bier (niet tijdens de openingsuren) en de Don
Bosco-wijkkapel, hier is kans om verder te praten bij een tas koffie of thee.
Vertrek: Kerkstraat, plein voor de kerk of einde Metrostation Handel, Antwerpen

6. HUISHOUDEN KOST GELD
Rondkomen met 200 euro per maand: hoe doe je dat? Hoe geraak je aan genoeg voedsel, betaal je de energierekeningen? Deze tocht probeert een zicht te geven op een aantal aspecten van het leven met weinig bestaansmiddelen. Hoe helpen mensen en steunen ze elkaar in deze moeilijke tijden? De loonkloof en arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk worden steeds maar groter. Een nog jong en vrij uniek project is Filets Divers, voor mensen die met weinig bestaansmiddelen moeten rondkomen. Zo is er een Sociale Kruidenier. Filets Divers is een samenwerkingsverband tussen o.a. De Loodsen en de sociale dienst van Bond zonder Naam. Ook bezoek je De Steenhouwer in de Provinciestraat. De Steenhouwer is een inloopcentrum voor mensen met verminderde welzijnskansen die vaak nergens terechtkunnen: dak- en thuislozen, generatiearmen, dakonzekeren, (ex-)psychiatrische patiënten, druggebruikers, ...
Vertrek: Kievitsplein - Antwerpen

7. MENSEN MET EEN MISSIE
Op een vierkante kilometer tussen de Sint Jacobsmarkt en Paardenmarkt zijn er veel sporen (gebouwen) waarin mensen vroeger hun beste krachten ingezet hebben voor zwakkere mensen in de samenleving. In de 16de eeuw, 17de eeuw waren dat vaak klooster-gemeenschappen: Paters Capucijnen, Zusters Apostolinnen, Grauwzusters...
Ze zetten zich in voor onderwijs, verzorging, verpleging. In de loop van de jaren evolueerde dit. De gebouwen kregen een nieuwe bestemming, boeiend wat er allemaal nu gebeurt ! Ook krijg je in het stukje van de stad een zicht op het evoluerende samenleven tussen Protestanten en Katholieken. Daar doorheen komt ook nog de studentenbevolking, de stadsaanleg van pleinen enz. aan bod.
Vertrek: De Loodsen, Sint -Jacobsmarkt 43, Antwerpen

8. ARMOEDE ONDER ONS
In de omgeving van de Ossenmarkt en Paardenmarkt bekijken we allerlei aspecten van armoede. Op welke manieren zijn mensen arm? Armoede gaat niet alleen over gebrek aan geld maar ook over problemen op gebied van onderwijs, opvoeding, werk en huisvesting.
Soms worden mensen dakloos en een aantal leven zelfs zonder papieren en hebben dus geen rechten. Mensen in armoede moeten leven in grote onzekerheid.
Op onze tocht komen vele aspecten van deze problematiek aan bod, maar ook talrijke vormen van hulp en ondersteuning voor deze mensen. Op deze leerrijke 'tocht van hoop' hoor je boeiende verhalen en getuigenissen die bij blijven.
Vertrek: De Loodsen, St-Jacobsmarkt 43

9. SPOREN VAN ZINGEVING OP 'T ZUID
Deze tocht vertrekt aan den Bell (vroeger Alcatel gebouw) waar nu de meeste stadsdiensten van Antwerpen gevestigd zijn. Antwerpen telt tientallen verschillende gemeenschappen. Er wordt uitleg gegeven aan de moskee en daarna steekt men de Leien over naar de synagoge van de Bouwhandelstraat (oudste Antwerpse synagoge). Verder loopt men langs het Museum van Schone kunsten, waar in de omgeving verschillende merkwaardige beelden of herdenkingsplaatsen en ontmoetingsplekken van levensovertuigingen gevestigd zijn. Men eindigt in de St. Walburgiskerk, Volksstraat, vlak tegenover het vroegere Volkshuis (waar de Steinerschool gevestigd is). In de kerk is er ruimte voor de getuigenissen van het interreligieus samenleven.   
Vertrek: Den Bell, Francis Wellesplein 1, Antwerpen

10. ECO-TOCHT VAN HOOP
Deze tocht neemt je in het hartje van Antwerpen mee op inspirerende ontdekkingstocht. Boodschappen doen zonder verpakking, tussen de huizen of op een pleintje samen met buren een groentetuin aanleggen en onderhouden, eerlijke kleren kopen, je milieuvriendelijk verplaatsen, ... Je ontdekt het op een wandeling die start op de Groenplaats en eindigt in het buurtrestaurant van beweging.net, waar je nog wordt getrakteerd op een concrete getuigenis. Vertrek: Groenplaats, Antwerpen

Benodigde documenten

Folder Tochten Van Hoop

Bekijk

Locatie

 

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het secundair onderwijs

 

De richtprijs voor deze activiteit is €3.00 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • 5de jaar secundair
  • 6de jaar secundair
  • 7de jaar secundair
 

   

Deze activiteit wordt georganiseerd door

De loodsen vzw
03 234 05 11
http://www.deloodsen.be
tochtenvanhoop@deloodsen.be