Welkom in Brabbelonia

Interactieve workshop rond (muzikale) taal
 

En plots beland je in een omgeving waar een andere taal gesproken wordt ... En langs de andere kant van de barrière vrienden, medeleerlingen, leerkrachten, ... Het overkomt meer en meer kinderen. Moeilijk natuurlijk, maar ook een kans. Kunnen we af en toe de grens oversteken? Allemaal een keer langs de ene kant, en allemaal een keer langs de andere kant? Deze workshop gaat actief en speels op zoek naar wat talen bindt en onderscheidt. De muzikale eigenschappen van taal, en de talige eigenschappen van muziek vormen de rode draad om de barrière te doorbreken. Plezierige werkvormen breken al gauw het ijs. Zij wekken de interesse voor elkaars taal en accent, voor verhalen, timbres, ritmen en melodietjes. Precies op de grens vinden we vleugjes poëzie. Uiteindelijk liggen voldoende elementen op tafel om de slagboom te openen.

Praktisch:
-We vragen de leerkrachten actief mee te doen tijdens de workshop.
-Alle workshops vinden plaats op school. Graag in een grote propere ruimte zonder
  tafels, met een geluidsinstallatie. Andere materialen nemen we zelf mee.
-De duurtijd van deze activiteit is +/- 40 minuten.
-De activiteit is ook beschikbaar voor scholen buiten het grondgebied van de
  stad Antwerpen.
-Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk een lesmap met extra
  muzikale spelletjes om in de klas verder te gebruiken en een duiding in hoeverre dit
  voldoet aan de muzische eindtermen.

De prijs van deze activiteit bedraagt € 305 voor 3 workshops (met telkens 15 leerlingen) per dagdeel of € 6.70 per leerling (voor 45 leerlingen).
De prijs buiten grondgebied Antwerpen is dezelfde.

Beschikbaarheid

Deze activiteit heeft geen einddatum en loopt over een geheel schooljaar.

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het kleuteronderwijs lager onderwijs

Er is een limiet van 15 deelnemers.

 

De richtprijs voor deze activiteit is €12.70 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • 3de kleuterklas
  • 1ste leerjaar
 

Toegankelijkheid:

  • organisator wil werken op maat van specifieke doelgroep
 

Grondgebied Antwerpen België Bekijk in Google Maps

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Musica, Impulscentrum voor Muziek
011 610 510
bianca.van.roosbroeck@musica.be
www.musica.be