Workshop Drama

Ontdek tijdens de workshop drama meer over een hedendaagse theatertekst en leer enkele basistechnieken van acteren. 
 

Tijdens een drama workshop gaan we aan de slag met een hedendaagse theatertekst. Hoe krijgen we vat op een theatertekst? Wat is de essentie? Hoe zetten we deze om in een krachtige en geloofwaardige scène? Deze vragen onderzoeken we tijdens een workshop drama.
Daarnaast reikt de theaterdocent ook de basistechnieken van acteren aan.

Tijdens een workshop theater worden de volgende competenties gestimuleerd:

 • verbalen en non-verbale expressie
 • creativiteit
 • zelfvertrouwen
 • inbeeldingsvermogen
 • empathie
 • leergierigheid/nieuwsgierigheid
 • verbanden/relaties leggen
 • creatief stem- en taalgebruik
 • respect
 • samenwerking


Acteren traint:

 • het geheugen
 • het taalgebruik
 • de concentratie
 • de focus
 • het lichaam
 • de houding
   
Duurtijd & prijs
De workshop duurt minimum 2 uren (120 minuten).
De totale duur van de workshop wordt in onderling overleg bepaald.

Onze standaardprijs bedraag € 1,50 per minuut per docent voor een workshop. Dit komt neer op € 180 voor 2 uren.

De kilometervergoeding bedraagt € 0,35 gerekend vanaf Deurne, Antwerpen.
Verloop workshop
De activiteit zal als volgt verlopen:
- fysieke opwarming;
- stem opwarming;
- kennismaking met theatertekst;
- aan de hand van theater en improvisatie-oefeningen zetten we de tekst om naar een scène;
- herhaalbaar maken van de scène;
- spelen van de scène.

Deze workshop leent zich uitstekend om vakoverschrijdend te werken.
- Nederlands;
- Geschiedenis;
- Engels (we kiezen een Engelse tekst);
- Frans (we kiezen een Franse tekst);
- ...
Verwachtingen naar de leerkracht
Minstens 1 leerkracht/begeleider is aanwezig.
Indien relevant: leerlingen met speciefieke noden ondersteunen.
Actief meedoen is een aanrader!
Voor- of natraject
Onze activiteit sluit aan bij de leerdoelen muzische vorming en drama.
Locatie
De activiteit gaat door op de school.
Wij vragen een ruimte en leeg lokaal om de bewegingsvrijheid van de leerlingen te garanderen (type turnzaal).
Een muziekinstallatie wordt door de school voorzien.


Bekijk de website van Muzische Workshops voor meer info.
Like Muzische Workshops op Facebook

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het lager onderwijs secundair onderwijs

Er is een limiet van 20 deelnemers.

 

Deze activiteit duurt:

 • minimum 120 minuten
 

De richtprijs voor deze activiteit is €8.00 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar
 • 1ste jaar secundair
 • 2de jaar secundair
 • 3de jaar secundair
 • 4de jaar secundair
 • 5de jaar secundair
 • 6de jaar secundair
 • 7de jaar secundair
 

Toegankelijkheid:

 • organisator wil werken op maat van specifieke doelgroep
 

Op je school

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Muzische Workshops
0474 94 90 34
info@muzischeworkshops.be
www.muzischeworkshops.be