Workshop Flamenco

Dansen met handen en voeten
 

Flamenco is uiterst expressief. Tijdens een workshop flamenco leren we emotionele armbewegingen en ritmisch voetenwerk. Eigen inbreng wordt gestimuleerd. Zo ontwikkelen we een eigen stijl! Het kan zomaar gebeuren dat we tijdens een flamenco-workshop in zingen uitbarsten!
 
De leerlingen genieten van lichaamstaal, beweging en dans. Ze bewegen op een creatieve manier en leren de basiselementen van beweging bespelen: tijd, kracht, ruimte en lichaam. Ze ontwerpen nieuwe dansen met eenvoudige passen.

Tijdens een workshop Flamenco worden de volgende competenties gestimuleerd:

 • creativiteit
 • expressie
 • samenwerking
 • respect
 • zelfvertrouwen


Dansen is goed voor de fysieke gezondheid:

 • coördinatie
 • motoriek
 • geheugentraining
 • flexibiliteit
 • conditie
 • spierversteviging
   
Verloop workshop

De activiteit zal als volgt verlopen:

 • fysieke opwarming
 • aanleren basispassen
 • aanleren choreografie
 • choreografie in groepen aan elkaar laten zien
 • cooldown


Afhankelijk van de duur, de opzet van de workshop en de leeftijd van de leerlingen:

 • zullen de leerlingen de opdracht krijgen om met de basispassen zelf een dans te ontwerpen
 • zullen ze de dans aan elkaar laten zien
 • zullen ze de dans van de ander op een opbouwende en kritische manier bespreken
 • zullen ze de dans aan een ruimer publiek laten zien
 • kan de dans op video opgenomen worden
Duurtijd & prijs

De workshop duurt minumum 1 lesuur (50 minuten). De totale duur wordt in onderling overleg bepaald.

Onze standaardprijs bedraagt €1,5 per minuut per docent voor een workshop. Dit komt neer op €75 voor 1 lesuur (50 minuten).

Wij komen naar uw school voor minumum 2 lesuren per dag, al dan niet gespreid over meerdere groepen.

De kilometervergoeding bedraagt € 0,35 gerekend vanaf Deurne, Antwerpen.

Verwachtingen naar de leerkracht
Minstens 1 leerkracht/begeleider is aanwezig.

Indien relevant, leerlingen met specifieke noden ondersteunen.
Actief meedoen is een aanrader.
Voor- en natraject
Onze activiteit sluit aan bij de leerdoelen muzische vorming, beweging en expressie.
Locatie

De workshop gaat door op de school. Wij vragen een ruim en leeg lokaal om de bewegingsvrijheid van de leerlingen te garanderen (type turnzaal).
Een goede vloer is een must voor deze workshop, geen beton!

Een muziekinstallatie wordt door de school voorzien.


Bekijk de website van Muzische Workshops voor meer info!
Like Muzische Workshops op Facebook

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het lager onderwijs secundair onderwijs

Er is een limiet van 25 deelnemers.

 

De richtprijs voor deze activiteit is €3.00 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar
 • 1ste jaar secundair
 • 2de jaar secundair
 • 3de jaar secundair
 • 4de jaar secundair
 • 5de jaar secundair
 • 6de jaar secundair
 • 7de jaar secundair
 

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Muzische Workshops
0474 94 90 34
info@muzischeworkshops.be
www.muzischeworkshops.be/muziek/initiatie/