Workshop Kinderyoga

Met yoga op kindermaat leren kinderen zich op een speelse manier, aangepast aan hun leeftijd, te ontspannen. Ze worden zich bewust van hun eigen lichaam en staan stil bij hun gevoelens en gedachten. 

 

Onze kinderen groeien op in een drukke wereld met vele verschillende prikkels. Met een workshop Kinderyoga kunnen we hen een rustmoment bieden. Een moment waar kinderen tijd krijgen om alle indrukken te verwerken. Waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder druk om te presteren.

Positieve effecten van Kinderyoga:

 • kinderen krijgen ruimte en tijd om met zichzelf bezig te zijn
 • ze worden zich bewuster van hun lichaam, met zijn mogelijkheden en grenzen
 • ze staan stil bij hun eigen gevoelens en gedachten
 • er wordt stilgestaan bij yogische waarden en normen zoals liefde en respect
 • hun verbeeldingskracht en creativiteit wordt gestimuleerd
 • de kids kunnen zich ontspannen, waardoor onrust vermindert
 • ze vinden plezier in beweging en leren hun energie te kanaliseren
 • de kinderen krijgen een soepel en krachtig lichaam
 • hun zelfvertrouwen groeit


Kinderyoga is een speelse vorm van yoga op kindermaat. Tijdens de workshop wordt rekening gehouden met de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. We doen yogahoudingen zoals de kat, de aap en de de boom. We leren hoe onze adem werkt en blijven om ter langste stilzitten. Op een kindvriendelijke manier worden basiswaarden van de yogafilosofie aangeraakt zoals dankbaarheid, geweldloosheid, respect voor onszelf, de ander en de natuur, ...

Uiteraard is er ruimte voor spel, plezier, verhaal, muziek en fantasie!

Verloop van de workshop
De activiteit zal als volgt verlopen:
 • kennismaking met yoga
 • fysiek opwarming met simpele yogahoudingen
 • visualisaties
 • cooldown
 • nabespreking
Duurtijd & prijs
De workshop duurt minimum 1 lesuur (50 minuten).

Onze standaardprijs bedraagt € 1,5 per minuut per docent voor een workshop. Dit komt neer op € 150 euro voor minimum afname van 2 lesuren (100 minuten).

De kilometervergoeding bedraagt € 0,35 gerekend vanaf Deurne, Antwerpen.

De kostprijs vn het materiaal is € 6 per yogamat, met een minimum van € 60. (Uiteraard kan de school zelf matten voorzien).

Vrijgesteld van btw.
Verwachtingen naar de leerkracht
Minstens 1 leerkracht/begeleider is aanwezig.
Indien relevant, leerlingen met specifieke noden ondersteunen.
Actief meedoen is een aanrader!
Voor- of natraject
Onze activiteit kadert in een bestaande leerlijn, namelijk leerdoelen lichamelijke opvoeding.
Locatie
Wij vragen een ruim en leeg lokaal om de bewegingsvrijheid van de leerlingen te garanderen (type turnzaal).
Een muziekinstallatie wordt door de school voorzien.

Bekijk de website van Muzische Workshops voor meer info!
Like Muzische Workshops op Facebook! 

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het kleuteronderwijs lager onderwijs

Er is een limiet van 20 deelnemers.

 

Deze activiteit duurt:

 • minimum 50 minuten
 

De richtprijs voor deze activiteit is €4.40 per leerling. (i)

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar
 

Toegankelijkheid:

 • organisator wil werken op maat van specifieke doelgroep
 

Op je school

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Muzische Workshops
0474 94 90 34
info@muzischeworkshops.be
www.muzischeworkshops.be/muziek/initiatie/