Over het aanbod van Klas Op Stap
Klas Op Stap wil scholen ondersteunen om op klasuitstap te gaan. Deze website bundelt daarom het aanbod van de eigen stadsdiensten en van andere aanbieders met een link met de stad. Zo vermijden we versnipperde communicatie.

Ook willen we ander kwaliteitsvol aanbod promoten. Om die reden vermelden we de relevante educatieve activiteiten van de provincie Antwerpen en van de Vlaamse overheid. Daarnaast vermelden we graag activiteiten van andere aanbieders, mits ze voldoen aan onze criteria.

De Klas Op Stap-website promoot klasuitstappen buiten de schoolmuren en activiteiten binnen de schoolmuren onder begeleiding van een externe begeleider. Deze laatste categorie nemen we op, omdat we geloven dat een externe begeleider een stukje van de wereld buiten de schoolmuren binnenbrengt. Educatieve pakketten verschijnen niet op de website. Daarvoor verwijzen we door naar www.klascement.be

Aanbod kenbaar maken op de ‘Klas Op Stap’-website
Staat het aanbod van jouw organisatie al op www.klasopstap.be? En wens je informatie te wijzigen of toe te voegen? Meld het via het formulier 'info toevoegen'.

Ontwikkelde jouw organisatie sinds ons vorige contact een nieuwe activiteit? Vul dan de activiteitenfiche in.

Staat jouw aanbod nog niet op de website en wil je het ook kenbaar maken aan scholen, contacteer ons dan.

Rechtsvrije afbeeldingen
Afbeeldingen die je aanlevert voor de website www.klasopstap.be moeten vrij van auteursrecht zijn. Dit wil ofwel zeggen dat je zelf auteur bent van de betrokken afbeeldingen ofwel de toestemming hebt bekomen van de betrokken auteur voor het gebruik ervan. Dit geldt ook voor afbeeldingen in bijlages, zoals een PowerPoint of educatieve pakketten. Klas Op Stap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vrijwaring van het auteursrecht van afbeeldingen die worden aangeleverd door andere diensten of derden.